Φίλτρα Καυσίμου

Τα σύγχρονα συστήματα ψεκασμού (injection systems) απαιτούν υψηλή ποιότητα και καθαρότητα καυσίμων. Τα φίλτρα καυσίμων MANN εξασφαλίζουν την προστασία των κινητήρων από τα σωματίδια ρύπων και νερού που περιέχουν τα καύσιμα.

Είναι προσαρμοσμένα στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης και παλαιάς τεχνολογίας ψεκασμού καθώς και στις ιδιαίτερες ιδιότητες των εναλλακτικών καυσίμων, όπως βιοντίζελ (biodiesel). Με τη χρήση των σωστών φίλτρων, το καύσιμο απελευθερώνεται, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα σωματίδια ρύπων. Τα φίλτρα καυσίμου MANN προστατεύουν τα συστήματα ψεκασμού από τη φθορά και τη διάβρωση και διατηρούν την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος διατήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.

Για οποιαδήποτε ερώτηση για Φίλτρα Καυσίμου καλέστε μας τώρα!

210 83 19 879
69 3710 2518
Βεζύρης Θεόδωρος

210 23 89 356
69 7229 2588
Βεζύρης Νίκος