Βεζύρης Θεόδωρος


mann filter Germany
mann filter forklift
mann filter shop

Επίσημος Αντιπρόσωπος της MANN-FILTER

Ίδρυση το 1970

Συνεχής επιμόρφωση πάνω στα προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής από ειδικά σεμινάρια της εταιρείας MANN-HUMMEL GmbH.


Θεόδωρος Βεζύρης
Λιοσίων 315
104 45 ΑΘήνα
210 83 19 879 69 3710 2518
teoveziris@gmail.com